Skip to content

Aftersales

Klanttevredenheid vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een aftersalesafdeling die, nadat het werk is opgeleverd, zorg draagt voor het oplossen van klachten. Onder klachten verstaan wij bijvoorbeeld lekkages en storingen aan cv-installie. 

De melding kan per e-mail of telefonisch bij ons worden gemeld, waarna wordt beoordeeld of de melding onder de garantieregeling valt. Wanneer dit niet het geval is, wordt bepaald of wij wellicht coulance kunnen toepassen. Wij streven naar een doorlooptijd van 5 werkdagen, van moment van melding tot het in behandeling nemen van de klacht. De afdeling is te bereiken op aftersales@cevesin.nl of op het algemene nummer 0313 – 42 83 33. Buiten kantoortijden kunnen dringende, spoedeisende storingen worden gemeld op hetzelfde telefoonnummer. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende servicemonteur.