Skip to content

Organisatie

Onze organisatie kenmerkt zich door de platte informele organisatiestructuur. De verschillende afdelingen werken nauw met elkaar samen om tot een goed resultaat te komen.

Kwaliteit

Aan de kwaliteit van onze werkzaamheden hechten wij grote waarde, zo ook aan het werken met gekwalificeerde leveranciers die garant staan voor de levering van hoogwaardige installaties. Alle werkzaamheden worden vanuit onze vestiging in Dieren door eigen ervaren mensen aangestuurd.
Het algemene kwaliteitsbeleid dat wij hanteren is geënt op het protocol van Komo Install en is gericht op:  
  • Het leveren van een veilige en doelmatige installatie.
  • Het toepassen van goedgekeurde onderdelen en materialen.
  • Het inzetten van vakkundig personeel voor het ontwerp en de aanleg van technische installaties.
  • Het voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en de geldende voorschriften.
Ons werkterrein wordt steeds complexer. Innovaties in de techniek vinden in rap tempo plaats als gevolg van de eisen die worden gesteld aan duurzaam energieverbruik. Daarnaast worden steeds hogere eisen aan comfort gesteld. In de ontwikkeling van de meet- en regeltechniek volgen de veranderingen elkaar snel op. Cevesin volgt deze ontwikkelingen op de voet en zorgt voor (bij)scholing van de medewerkers om zo de kwaliteit te waarborgen.
STERKIN keurmerk
Cevesin is erkend Sterkin Installateur, waarmee wordt gegarandeerd dat wij voldoen aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op vakkennis en gebruik van meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen.
KvINL erkenning
Cevesin is erkend installatiebedrijf van KvINL. KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.
Techniek Nederland
Cevesin is aangesloten bij de ondernemersorganisatie TECHNIEK NEDERLAND ondersteunt op een professionele, slagvaardige en klantgerichte manier. Met duurzaamheid hoog in het vaandel. Het biedt een platform voor kennisuitwisseling. Op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein is TECHNIEK NEDERLAND een toonaangevende speler in het publieke en politieke debat. op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied worden belangen behartigd. UNETO-VNI staat garant voor onze service, vakmanschap en de kwaliteit die wij onze opdrachtgevers bieden.
VGM Checklist Aannemers
Veilig werken vinden wij belangrijk. Daarom is elke monteur in het bezit van het VCA diploma en elke leidinggevende heeft het VCA-VOL diploma behaald. Met het VCA diploma op zak weten al onze medewerkers die zich op de bouwplaats in risicovolle situaties begeven, wat er van het verwacht wordt als het gaat om de regels die gelden voor Veiligheid Gezondheid en Milieu. VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
Erkend leerbedrijf
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In dat kader leiden wij, als erkend Kenteq leerbedrijf, in de praktijk regelmatig jongeren op die een technische opleiding volgen. Op de werkvloer doen zij 4 dagen per week praktijkervaring op en 1 dag per week volgen zij de theorielessen op school. Het doel is deze jongeren op te leiden tot gekwalificeerde installatiemonteurs met een goed toekomstperspectief.
Certificaten

Klik hier om alle certificaten in te zien.

Sterkin
Kenteq