MARIN gebouw C++ Wageningen

Het kantoor van Marin ++ is een zeer duurzaam gebouw met een eigen energievoorziening voor koelen en verwarmen.

De koelcentrale bestaat uit twee in cascade opgestelde watergekoelde koelmachines. De centrale levert de koeling voor de computerruimte en de comfortkoeling. De condensorwarmte wordt afgevoerd via de droge koelers op het dak. Deze droge koelers worden bij voldoende lage buitentemperaturen ook gebruikt voor vrije koeling. Het gekoeldwatercircuit wordt bij vrije koeling nu zonder tussenkomst van de compressiekoelmachine gekoeld. De condensorwarmte van de koelmachines wordt bij warmtevraag toegevoegd aan de verwarmingsinstallatie.

Het koelwatercircuit tussen condensor en droge koeler is gevuld met een mengsel van water met 30% glycol. Dit deel van het koelwatercircuit is met warmtewisselaars gescheiden van het overige net. De koeling is hydraulisch redundant uitgevoerd. Hiervoor zijn niet alleen twee koelmachines met apart leidingnet geïnstalleerd, maar ook het gekoeldwaternet voor de computerruimte is dubbel uitgevoerd. Het koelvermogen is niet volledig redundant. Elke koelmachine levert 50% van het benodigde koelvermogen. Bij uitval van een van de machines of netten is het beschikbare koelvermogen slechts 50%. Indien gebruik kan worden gemaakt van vrije koeling kan deze vorm van koelen het ontbrekende deel geheel of gedeeltelijk leveren.

Voor dit project heeft Cevesin Installatietechniek de volgende onderdelen verzorgd:

  • CV-installatie
  • GKW-installatie
  • Warmtapwaterinstallatie
  • Luchtbehandelingsinstallatie
  • Diverse afvoerventilatoren
  • VWA-systeem
  • Drukverhogingsinstallatie
  • Koppeling E-installaties
  • Gebouwbeheer systeem

Uitvoeringperiode 2013-2014
Projectomvang € 950.000,-
Eindgebruiker: Marin Wageningen

‹‹   Terug naar overzicht